logo


Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia gazowe
i kwalifikacje dla stanowisk dozoru i eksploatacji.
Współpracujemy z producentem stacji gazowych Pegas
w zakresie 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Jesteśmy 
autoryzowanym przedstawicielem firmy PLUM
oraz 
posiadamy zaświadczenie szkoleniowe firmy Gazex.

Podpisujemy umowy o stałej współpracy.

Podstawowe profile działalności firmy Sadgaz:
o
 przeglądy stacji redukcyjno-pomiarowych gazu I i II stopnia  naprawy, regulacje i przeglądy reduktorów
 przeglądy punktów i zespołów redukcyjno-pomiarowych gazu  kontrole szczelności instalacji gazowych (z wyłączeniem lokali mieszkalnych)
 legalizacje i wzorcowanie gazomierzy rotorowych i turbinowych  przeglady systemów detekcji gazu
 wymiany baterii w przelicznikach (korektorach objetości)  kalibracje detektorów
 naprawy przeliczników (korektorów objętości)   pozostałe usługi związane z urządzeniami gazowymi